Outsourcing

Planujesz zatrudnienie księgowej w Twoim zakładzie, a czy rozważyłeś powierzenie prowadzenia ksiąg rachunkowych podmiotowi zewnętrznemu (tzw. outsourcerowi)? Wbrew pozorom powierzenie księgowości outsourcerowi jest zdecydowanie tańszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem niż utrzymywanie księgowej w Twoim przedsiębiorstwie. Outsourcing wykonywany przez Biuro Rachunkowe PIT w zakresie księgowości oznacza dla Twojej firmy wymierne korzyści, w tym między innymi:

  • obniżenie kosztów związanych z prowadzeniem obsługi księgowej - nie musisz zatrudniać dodatkowego pracownika - księgowego na etat i ponosić kosztów z tym związanych (wynagrodzenie, w tym również chorobowe w trakcie nieobecności pracownika, składki: rentowe, emerytalne, zdrowotne, chorobowe, na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, podatki, obowiązkowe badania lekarskie, szkolenia BHP i inne)
  • redukcja wydatków związanych z wyposażeniem stanowisk pracy - nie musisz nabywać specjalistycznego oprogramowania komputerowego i dodatkowego sprzętu
  • brak wydatków związanych z aktualizacją specjalistycznej wiedzy księgowej
  • redukcja ryzyka prowadzenia działalności księgowej w wyniku przeniesienia odpowiedzialności na Biuro Rachunkowe PIT
  • pewność przestrzegania obowiązujących regulacji prawnych
  • poufność dokumentacji finansowej i płacowo-kadrowej poprzez ograniczenie liczby osób mających w Twojej firmie wgląd do wyżej wymienionych danych
  • oszczędność czasu przeznaczonego na działania administracyjne i zapewnienie możliwości skupienia się na podstawowej działalności Twojego przedsiębiorstwa.

Decyzja o podjęciu współpracy z firmą zewnętrzną może nie należeć do łatwych. Trafnie podjęta będzie przynosić zyski i wiązać się z usprawnieniem działalności i umocnieniem pozycji Twojej firmy.