Zakres usług

Każda działalność cechuje się jedynymi sobie właściwościami i wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego zakres świadczonych usług dopasowujemy każdorazowo do Twoich potrzeb. Działamy w sposób zapewniający kompleksową obsługę rachunkową abyś mógł skupić się na wykonywaniu swojej pracy.

Nasze usługi skierowane są głównie do małych i średnich firm.

Obsługujemy w szczególności:

 • spółki prawa handlowego, w szczególności spółki z o.o.
 • przedsiębiorców działających w ramach spółki cywilnej
 • przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
 • osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej
 • stowarzyszenia i fundacje.

Szczegółowy zakres usług

W ramach prowadzonej działalności zapewniamy pełny zakres usług dla Twojej działalności. Niżej prezentujemy najpopularniejsze z naszych usług.

Usługi księgowe:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (PKPiR)
 • prowadzenie ewidencji podatku zryczałtowanego
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji nabyć i dostaw wewnętrzwspólnotowych UE
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
 • sporządzanie deklaracji podatkowych - rozliczeń z US i ZUS.

Usługi kadrowo-płacowe:

 • naliczanie płac oraz sporządzanie list wynagrodzeń
 • ustalanie zaliczki na podatek dochodowy od pracowników oraz składek ZUS
 • sporządzanie umów zlecenia i umów o dzieło oraz rachunków do umów
 • prowadzenie ewidencji pracowników
 • przygotowywanie umów o pracę
 • przygotowywanie świadectw pracy
 • sporządzanie deklaracji rocznej podatku od wynagrodzeń PIT-4R
 • naliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji ZUS
 • naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych PIT (PIT-8B; PIT-11, PIT-4R)
 • reprezentowanie klienta w czasie kontroli PIP, ZUS.

Usługi związane z rozliczeniami z US i ZUS:

 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych VAT i PIT (VAT-7, VAT-UE, PIT-36, PIT-37, PIT-4R, CIT)
 • naliczanie podatku VAT, PIT i CIT
 • naliczanie składek ZUS
 • przekazywanie drogą elektroniczną do ZUS dokumentów zgłoszeniowych, miesięcznych deklaracji rozliczeniowych i raportów
 • obsługa kontroli organów podatkowych oraz ZUS i reprezentowanie podatnika.

Usługi na życzenie Klienta:

 • rozliczenie VAT materiałów
 • sporządzanie wniosków kredytowych
 • pomoc w aplikowaniu o dofinansowanie z Urzędu Pracy
 • pomoc w aplikowaniu o dotacje z Unii Europejskiej.

Zapewniamy także:

 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Kontroli Skarbowej, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • na życzenie Klienta, odbiór dokumentów osobiście z siedziby Klienta
 • obsługę podmiotów gospodarczych dokonujących transakcje wewnętrzwspólnotowe
 • pomoc w rejestracji działalności gospodarczej
 • pomoc przy wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
 • pomoc w aplikowaniu o dotacje, granty i inne środki publiczne (w tym z Urzędu Pracy)
 • pomoc w rozliczaniu wszelkiego rodzaju dotacji i subwencji
 • usługi na rzecz Klientów prowadzących działalność za granicą.